คนสี่วัย

คนสี่วัย

คนไทยได้แบ่งช่วงอายุไว้ ๔ วัยแต่ละวัยมีพฤติกรรมต่างกันคือ อายุ ๑-๓๐ ปี เป็นวัยที่สนุกสนาน มีความพึงพอใจต่อชีวิต อายุ ๓๑ – ๕๐ ปี เป็นวัยที่ทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะครอบครัว มีความรับผิดชอบสูง อายุ ๕๑ – ๗๐ ปี เป็นวันห่วงสมบัติ อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน อายุ ๗๑ – ๙๐ ปี วัชราหลงลืม ลูกหลานเบื่อหน่าย และได้ผูกเป็นนิทานอธิบายเหตุไว้ดังนี้

ครั้งหนึ่งตอนที่พระพรหมสร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งในโลก เมื่อพรหมปั้นคน ควาย สุนัข ลิง พร้อมกันและกำลังจะส่งให้มาเกิดในโลก พระพรหมได้บอกหน้าที่ของสัตว์ และคนว่ามีหน้าที่ช่วยเหลือกันอย่างไรบ้าง และกำหนดให้มีอายุชนิดละ ๓๐ ปี พระหรหมได้บอกคนว่า “เจ้าลงไปเกิดเป็นหัวหน้าสัตว์ทั้งหลายมีอายุ ๓๐ ปี” และบอกควายว่า “เจ้าจงลงไปเกิดเป็นเพื่อนมนุษย์ช่วยเฝ้าบ้านเรือนหรือทำงานตามที่คนสั่ง” ส่วนลิงให้ลงไปเกิดในป่าให้กินแต่ลูกไม้ เมื่อสัตว์ คน ได้ฟังดังนั้นก็รับทราบ แต่ควายได้ทูลพระพรหมว่าทำไมให้อายุแก่ตนมากไป เพราะตนนั้นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือคนเท่านั้น ถ้ามีชีวิตนานไปคนจะรังแก และยังฆ่ากินเนื้ออีก จึงขอมีอายุเพียง ๑๐ ปี พระพรหมกล่าวว่าได้กำหนดอายุไว้แล้ว จึงถามคนว่าอยากมีอายุเพิ่มไหม คนตอบว่าอยาก พระพรหมจึงให้อายุควายแก่คนอีก ๒๐ ปี สุนัขก็พูดเช่นเดียวกับควายพระพรหมจึงเอาอายุสุนัขให้คนอีก ๒๐ ปี ฝ่ายลิงก็เช่นเดียวกัน พระพรหมก็เอาอายุลิงให้คนอีก ๒๐ ปี ฉะนั้นคนจึงมีอายุ ๙๐ ปี

เมื่อเป็นดังนั้นชีวิตคนจึงมีความสนุกสนานมากตอนวัย ๑-๓๐ ปี มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นวัยที่ใช้อายุคน ครั้นเมื่ออายุ ๓๑-๕๐ ปีต้องรับผิดชอบทำงานหนักสร้างฐานะและเลี้ยงดูบุตรหลาน อธิบายว่าเพราะวัยผู้ใหญ่นี้คนใช้อายุของควายต้องทำงาน เพื่อเลี้ยงดูคนอื่น (ลูกหลาน) ครั้นเมื่อายุ ๕๑-๗๐ ปี คนมีความห่วงใยทรัพย์สิน บุตรธิดา จึงมีนิสัยห่วงสมบัติคล้ายสุนัขเฝ้าบ้าน อธิบายว่าเพราะวัยดังกล่าวต้องใช้อายุสุนัข ส่วนอายุ ๗๑-๙๐ ปี เป็นวัยชรามาก นิสัยจึงเปลี่ยนเป็นคนขี้บ่นจู้จี้ บางคนหลงลืมเล่น อุจจาระ ปัสสาวะ ของตนเอง อธิบายว่าเพราะคนใช้อายุลิง

ZButtomline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s